Z dziennika budowy – grudzień 2023r.

Zrobiło się zimowo !

Zapraszamy do zapoznania się z najświeższymi ujęciami z budowy.