Z dziennika budowy – marzec 2024 r.

Na Okopowej 7 czuć już nadchodzącą wiosnę. Na szczęście zima była łagodna i mogliśmy nadgonić prace konstrukcyjne.

6 piętro na ukończeniu, wstawiane są okna, w środku intensywnie pracują instalatorzy i tynkarze.

i tynkarzy.