Z dziennika budowy- październik 2023 r.

Najświeższa fotorelacja obrazująca postępy prac na budowie – I piętro na ukończeniu,  pomimo jesiennej aury nie zwalniamy tempa